Candle image

47

נרות הודלקו

הדלקת נר זיכרון

לזכר חללי צבא ההגנה לישראל

ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אנחנו מורידים את הדגלים למחצית התורן , מרכינים את ראשינו ומדליקים נר לזכרם של אלו שחרפו נפשם על הגנת המדינה.

הדלקת נר כללי

הדליקו נר לזכר חללי מערכות ישראל

הדלקת נר אישי